Detaylı Ürün Arama

Ürün aramak için lütfen aşağıdaki menüler arasından seçim yapın

Sık Sorulan Sorular

Antiseptik Nedir?

Antiseptikler enfeksiyon, septisemi veya çürümeyi önlemek amacıyla canlı dokuya uygulanan mikrop karşıtı (antimikrobiyal) maddelerdir. Vücuttaki mikroorganizmaları öldüren antibiyotikler ile canlı olmayan nesnelerde bulunan mikroorganizmaları öldürmekte kullanılan dezenfektanlarla karıştırılmamalıdırlar. Bazı antiseptikler gerçekten mikrop öldürücüyken, yani mikropları öldürebilirken (bakterisidal), diğerleri bakteriyostatiktir ve sadece mikropların gelişimini önler veya baskılar. Antibakteriyeller sadece bakterilere karşı kullanılabilen antiseptiklerdir.

 

Biyosidal Ürün Nedir?

Biyosidal ürünler;

İnsanların bulunduğu ortamlarda, yaşam alanlarında veya çevrelerinde bulunan zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan ve bu zararlıları yok eden veya uzaklaştıran, cezbederek belirli bir hedefte toplanmalarını sağlayan kimyasal formülasyonlar veya maddelerdir. Bu zararlılar halk sağlığını olumsuz etkileyen haşereler, fareler, hamam böcekleri, sivrisinekler, akarlar vb. olabilir. Ayrıca içme suyu dezenfektanları, hastanelerde ve gıda sektörü de dahil birçok sektörde kullanılan birçok yüzey dezenfektan maddeleri de Biyosidal ürünler kapsamındadır.

Tipik örnekler:

Dezenfektanlar, koruyucu maddeler, odun koruyucuları, rodentisitler, insektisitler, haşere kontrolü ya da kovucular.

Biyosidal ürünler yasal anlamlarına uygun olarak çoğunlukla evde kullanılır.

Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

AB biyosidal ürünler direktifi biyosidal ürünleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:

Tüketiciye ulaştıkları şekil ile bir ya da birden fazla madde içeren maddeler ve preparatlar, kimyasal veya biyolojik yol ile zararlı organizmaları yok etmek, yapılarını bozmak, zararlı organizmalarca ortaya çıkarılan zararları önlemek ya da farklı bir şekilde mücadele etmek için kullanılan maddeler.

 

Dezenfeksiyon Nedir?

Dezenfeksiyon salgın hastalıklarla savaşmak için patojen mikropların yok edilmesidir. Dezenfeksiyon, sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon korunmaya çalışılan ürüne bulaşabilecek patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar.

 

 

Enfeksiyon Nedir, Nasıl Bulaşır?

Enfeksiyonya da infeksiyonenfeksiyöz hastalıkintaniyebulaşım olarak da bilinir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.

Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma husule gelebilir. Bulaşma şekillerinden başlıcaları şunlardır:

 

·         Aksırırken, öksürürken, konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem, boğmaca ve çeşitli solunum yolu hastalıkları);

·         Doğrudan deri temasıyla

·         Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemeler vasıtasıyla;

·         Hayvanların insandan insana veya hayvanlardan insana hastalık taşımasıyla (Bunun en canlı örneği anofel cinsi sivrisineklerin taşıdığı sıtmadır. Yine aynı şekilde güvercinler "psittakoz" hastalığını taşırlar.);

·         Hastalandırıcı mikroplarla kirlenmiş yiyecekler ve içeceklerin alınmasıyla (Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera,paratifo olarak sayılabilir. Yiyeceklerle de besin zehirlenmeleri ve gastroenteritler meydana gelebilir.)

·         Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla (Frengi, kızamıkçık, gonore konjonktiviti, yani belsoğukluğu mikrobunun yaptığı göz iltihabı bu yolla bulaşabilir.).

 

Dezenfeksiyonun Uygulama Alanları nerelerdir ?

 ·Hastaneler , Diş klinikleri

· Diyaliz merkezleri

· Doktor muayyenehaneleri

· Laboratuarlar

· Gıda üretim ve yiyecek sektörü       

· Spor Merkezleri

· Kreşler ve okullar

· Huzur Evleri

· Toplu taşım merkezleri ve araçları

· Alışveriş merkezleri      

· Evler ( Tuvaletler,mutfaklar,buzdolaoları )       

· Bebek ve Evcil hayvan bulunan ortamlar       

· Hamam ve Saunalar    

· Güzellik Salonları ( Tüm Cihaz ve Alet Yüzeyleri )       

· Seralar        

· Veterinerler     

· Kesimhaneler,Et kombineleri  

· Hayvan ve Tavuk çiftlikleri    

· İlaç ve Kozmetik Sanayi       

· Su Depoları        

· İçme Suyu Tankları      

· Yüzme ve Süs Havuzları